En daar zijn we blij mee! Tijdens de landelijke persconferentie van dinsdag 21 april werd bekend gemaakt dat enkele Corona maatregelen versoepeld worden. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar krijgen vanaf woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel. Deze versoepeling moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren door sport-, beweeg- en spelactiviteiten hun energie kwijt kunnen. DAW werkt daar graag aan mee en heeft, na overleg met de Gemeente Landerd, het onderstaande protocol opgesteld. Dit is gebaseerd op landelijk RIVM-regels en het sportprotocol dat de overkoepelende Nederlandse sportbond (NOC*NSF) heeft opgesteld.

De tien hoofdregels:
1. Er zijn geen ouders of andere belangstellenden op het sportpark toegestaan.
2. Jeugdleden komen daar waar mogelijk op de fiets naar het sportpark. Wanneer kinderen zelf veilig naar de accommodatie kunnen komen, wordt dit sterk aangeraden. Ook als kinderen gebracht worden is dit bij voorkeur op de fiets.
3. De kleedkamers zijn dicht. Dat betekent thuis omkleden en douchen. Ook de kantine is dicht.
4. Jeugd t/m 12 jaar: onderling contact is toegestaan (dus ook partijspel).
5. Jeugd van 13 t/m 18 jaar: onderling contact is niet toegestaan en moeten de 1 ½ meter in acht blijven houden.
6. Leiding moet op 1½ meter afstand blijven.
7. De regeling geld voor de jeugdafdelingen voetbal en korfbal.
8. Voor iedereen (spelers, begeleiding, bestuur) geldt dat als zij zich niet gemakkelijk voelen om aanwezig te zijn, dit ook geen verplichting is.
9. Iedere trainingsdag zijn coördinatoren (herkenbaar aan hesje) aanwezig die alles in goede banen gaat leiden. Luister naar zijn of haar aanwijzingen.
10. Gebruik je gezonde verstand en wees aardig voor elkaar!

Op basis van bovenstaande punten zijn een aantal vraagstukken opgeworpen welke verder zijn uitgewerkt. Ook is een trainingsschema opgesteld wat verderop te vinden is. De basis is dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om 1x per week te trainen. De trainingsdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Voor de kinderen onder de 13 jaar, die de 1½ meter niet in acht hoeven te nemen, is de zaterdag extra gepland om partijspel te spelen. Trainingsdagen- en tijden kunnen afwijken van wat je gewend was tot aan het Corana-virus. Met het opgestelde schema worden piekmomenten op het sportpark vermeden en blijft het overzichtelijk.

*Hoe wordt trainingsmateriaal uitgegeven en ingenomen?
Per groep wordt een zak met materialen buiten klaargezet. Dit gebeurt vooraf, zodat niemand in de accommodatie hoeft te zijn. Het innemen gebeurt omgekeerd. Op zaterdag kan het materiaal de hele dag op het veld blijven.

*Wat doen we om te zorgen dat de regels worden nageleefd?
Elke avond zijn er aantal DAW’ers (herkenbaar door het gekleurde hesje dat hij/zij aan heeft) aanwezig om te zorgen dat de regels in acht worden genomen. Daarbij wordt onder meer herinnerd aan de 1½ meter afstand en het verbod om het sportpark te betreden. Bij het ophalen blijven ouders bij de fiets/auto wachten. Respecteer de aanwijzingen van onze vrijwilligers.

*Wie traint wanneer?
Er is een nieuw trainingsschema gemaakt. We trainen op dinsdag, woensdag en donderdag. Voor de kinderen onder de 13 jaar, die de 1½ meter niet in acht hoeven te nemen, is de zaterdag extra gepland om partijspel te spelen.
De oude trainingstijden moeten we om meerdere redenen laten varen. Ten eerste omdat er dan geen overlap tussen trainingen zit en het logistiek veel te druk wordt op en rondom ons sportpark. Ook wordt er dan een veel te groot beroep gedaan op het benodigde aantal vrijwilligers dat aanwezig moet zijn. Het einde van de eerste training en het begin van de volgende training ligt een half uur uit elkaar zodat de wisselende groepen elkaar niet kruisen.
- De leeftijdsklassen worden geclusterd en per klasse wordt een tijd aangeboden.
- Lukt het niet om dan te trainen, dan vervalt helaas de mogelijkheid op training.
Het schema gaat in op woensdag 29 april.

*Logistiek, vervoer, ingang?
- De voetbalafdeling gaat gebruik maken van de centrale ingang. De grote poort zal worden open gezet zodat de 1½ meter afstand in acht genomen kan worden.
- De korfbalafdeling gaat gebruik maken van de poort bij het korfbal materialenhok. Deze ingang is tegenover de begraafplaats. Korfbal en voetbal kunnen zo volledig gescheiden blijven.
- Zoals eerder vermeld staat er een vrijwilliger bij de poort, herkenbaar aan het gekleurde hesje. Haar/zijn taak is het geven van informatie/aanwijzingen en het weren van ouders op het sportpark.
- Kinderen komen op de fiets (1 richting) of worden gebracht. Ouders zetten hun kind af en rijden door (1 richting). Er zal een kiss&ride zone ontstaan.

*De natuurgrasvelden zijn ingezaaid, mogen we hier op trainen?
Door slim te plannen kunnen we bijna alle trainingen op kunstgrasvelden plannen. De kabouters en O-7 worden op het hoofdveld ingedeeld. Dichtbij de poort dus, waar de kinderen worden afgezet. De overige natuurgrasvelden zijn niet beschikbaar doordat deze al in onderhoud zijn genomen.

*Kinderen moeten toch naar de wc, hoe doen we dat?
Kinderen gaan naar het toilet voordat zij naar DAW komen.

*Op welke frequentie wordt getraind?
Elk team krijgt één keer per week de gelegenheid om te trainen, dit wordt in het schema ingepast. Voor de kinderen onder de 13 jaar, die de 1½ meter niet in acht hoeven te nemen (en dus partijspel mogen spelen), is de zaterdag extra gepland om partijspel te spelen.

*Wat als de leiding niet wil (i.v.m. Corona gevaar)?
Als er geen leiding is dan kan het team niet trainen. Wel zal de klasse coördinator proberen een vervanger (bijv. ouder/verzorger) te regelen. We verwachten daarbij medewerking vanuit het team zelf.

*Wat doen we als 12+ spelers zich niet aan de 1½ meter afstand houden?
We verwachten dat iedereen (kinderen en leiding) oud en wijs genoeg is om met de regels om te gaan. Dit wordt gemonitord. Sancties volgen als blijkt dat regels niet worden opgevolgd.

*Zijn er trainingsvormen waarbij de 1½ meter in acht kan blijven?
Jazeker. Met wat creativiteit moet het lukken om een training voor te bereiden. Vanuit DAW, samen met de buurtsportcoach en KNVB/KNKB, wordt daarnaast trainingsmateriaal gefaciliteerd. Bereid trainingen goed voor en zorg dat de training klaarstaat als de kinderen het veld op komen zodat je meteen kunt beginnen. Neem vooraf de belangrijkste regels met de kinderen door. Hierin is ook een rol voor de ouders/verzorgers een rol thuis weggelegd. Neem de belangrijkste regels met je kind door.

*Wanneer blijf je thuis?
De RIVM richtlijnen blijven geldig. Dat betekent:
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

* Welke gezondheidsvoorschriften neem je nog meer in acht?
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
- Vermijd het aanraken van je gezicht;
- Schud geen handen;
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
- Bij het korfbal worden de handen vooraf gedesinfecteerd.

*Wat, als kinderen zonder ouders het sportpark niet op kunnen/willen?
Helaas, dan is er geen toegang. De kabouters en O-7 worden op het hoofdveld ingedeeld. Dichtbij de poort dus, waar de kinderen worden afgezet.

*Wie zijn de aanspreekpunten bij DAW Schaijk?
- Voor de jeugdafdeling voetbal is Marcel van den Heuvel de algemene contactpersoon
- Voor de jeugdafdeling korfbal is dat Mijke Appelhof de algemene contactpersoon
- De coördinatoren voor de leeftijdscategorie waar je kind deel vanuit maakt. Deze staan hier vermeld:
https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/algemeen/contactgegevens/voetbal-jeugdafdeling
https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/algemeen/contactgegevens/korfbal-jeugd-en-senioren
- Per trainingsavond en op zaterdag zijn er vrijwilligers/coördinatoren aanwezig herkenbaar aan een gekleurd hesje.

Speelschema jeugdvoetbal (ingaand per 29-april)

Dinsdagen
18.00 – 19.30 O11 / O10 (5 teams, ca 50 personen);
20.00 – 21.30 O17 (4 teams, 3 jongens / 1 meisje)

Woensdagen
17.45 – 19.00 O8 / O9 (6 teams van ca 9 personen)
19.30 – 21.00 O15 (3 teams)

Donderdagen
17.45 – 18.45 O7 (2 teams) / hoofdveld
18.00 – 19.30 O13 (3 teams)
20.00 – 21.30 O19 (3 teams)

Zaterdagen
09.00 – 10.00 O7+kab hoofdveld.
10.30 – 12.00 O8/O9 trainingsveld
12.30 – 14.00 O10/O11 trainingsveld
14.30 – 16.00 O13 trainingsveld

Speelschema jeugdkorfbal (ingaand per 29-april)

Dinsdagavond (aanwezige coördinator Francis van Beijsterveldt)
18.00 – 19.00 uur : pupillen D1 veld 2 ( groep 8 basisschool )
18.00 – 19.00 uur ; G-team korfbal veld 3 ( diverse leeftijden )
19.30 – 20.45 uur ; aspiranten B 1 veld 1 ( 14 – 16 jaar )
19.30 – 20.45 uur ; aspiranten B2 veld 2 ( 14 – 16 jaar )
19.30 – 20.45 uur ; aspiranten B3 veld 3 ( 14 – 16 jaar )

Woensdagavond (aanwezige coördinator Mijke Appelhof op 29-april en Mieke Geurts en Mirjam v/d Venne op 6-mei)
17.00 – 18.00 uur : Kangoeroes veld 3 ( groep 1 en 2 basisschool )
17.00 – 18.00 uur ; welpen 1-2-3 veld 2 ( groep 3 basisschool )
17.00 – 18.00 uur ; poupillen F1 – F2 veld 1 ( groep 4 basisschool )
18.30 – 19.30 uur ; pupillen E2 – E3 veld 3 ( groep 5 - 6 basisschool )
18.30 – 19.30 uur ; pupillen E4 – E5 veld 2 ( groep 5 basisschool )
18.30 – 19.30 uur ; pupillen E1 – D2 veld 1 ( groep 6 - 7 basisschool )

Donderdagavond (aanwezige coördinator Joanie Vissers)
18.15 – 19.15 uur : aspiranten C2 veld 2 ( 12 – 14 jaar )
18.15 – 19.15 uur ; aspiranten C1 veld 1 ( 12 – 14 jaar )
19.45 – 21.00 uur ; junioren A1 veld 1 ( 16 – 18 jaar )
19.45 – 21.00 uur ; junioren A2 veld 2 ( 16 – 18 jaar )
19.45 – 21.00 uur ; junioren A3 veld 3 ( 16 – 18 jaar )

Zaterdag; onderlinge wedstrijden
09.30 – 10.30 uur ; welpen 1-2-3 (Groep 3) en pupillen F1 – F2 (groep 4)
11.00 – 12.00 uur ; pupillen E1 – E2 – E3 – E4 – E5 (groep 5 en 6)
12.30 – 13.30 uur ; pupillen D1 – D2 (groep 7 en 8)

Kortom: Op deze manier kunnen we al onze jeugd weer laten sporten. Na een paar weken zullen we zeker evalueren, maar met deze opzet heeft DAW Schaijk er vertrouwen in de we veilig te werk gaan en sport weer mogelijk is voor de Schaijkse jeugd!!

Download hier een pdf van bovenstaande regels/opzet.