• Gepubliceerd in Korfbal

Wat bij EMOS vooraf ging… 

Spittend in krantenknipsels, die door enkele ijverige EMOS-leden worden verzameld, kwamen we een foto tegen uit 1952 van fotograaf Daan Scholte van korfballende dames achter de Schaijkse kerk. We ontdekten dat EMOS ook vóór 1966 al enkele jaren heeft bestaan. De volgende foto’s zijn tussen 1950 en 1952 gemaakt door dezelfde fotograaf.

Hier rechts: deelneemsters aan het korfbaltoernooi paraderen door de straten van Schaijk (10 april 1950)

Foto: Korfbaltoernooi achter de kerk (april 1952)

Foto: Toeschouwers bij het dameskorfbaltoernooi achter de Schaijkse kerk in regenkleding (april 1951)

Foto: Defilé door de straten van Schaijk

40 jaar EMOS

Eerste lustrum 1966-1971
In 1966 wordt de korfbalvereniging EMOS “Eendracht Maakt Ons Sterk” opgericht. Eén van de initiatiefnemers is dhr. Van Amstel, die ook de training op zich neemt. Het begint met één seniorenteam. De training vindt plaats op een veld van Camping Marga, de huidige Camping Parcival. Het bestuur bestaat uit Marietje Spanjers, Mieke Hendriks, Mieke van der Heijden, Jos Zwaans, Annie van Gaal en Toos Zwaans. In 1967 komt er een aspirantenteam bij. Er wordt getraind op het Reekse voetbalterrein en later op een van de Schaijkse voetbalvelden. Het ledental stijgt langzaam.

Foto: Aspirantenteam in 1967

Onder leiding van dhr. Van Amstel wordt in 1970 het eerste team van EMOS kampioen en promoveert naar de tweede klasse.

Foto: Van links naar rechts
Bovenste rij: Jeanne van Breda- v.d. Heijden, Mieke v.d. Heijden, Wilhelmien Zwaans, Truus van Son, Toos Zwaans, Annie van Son, Toos Manders, Ellie van Leuken en de heer Van Amstel (trainer)
Onderste rij: Annie Roefs, Corrie Wieland-van Oort, Riekie Verstegen, Rietje Timmers-Janssen, Bep Christiaans-v.d. Linden en Ria Snoeks.

Tweede lustrum 1971-1976
EMOS heeft in het seizoen 1971-1972 drie jeugdteams, maar helaas te weinig senioren om een team te kunnen vormen. De senioren spelen dat jaar bij DIOSA in Balgoy. Ook het bestuur heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Er moet actie ondernomen worden om EMOS draaiende te houden. Daarom wordt in 1972 een commercieel jubileum op touw gezet met goed resultaat. Het ledenaantal stijgt.
EMOS kan nu met twee senioren-, één junioren- en één aspirantenteam deelnemen aan de competitie. De senioren beginnen weer opnieuw in de derde klasse. Ook wordt een nieuw bestuur gevormd met als voorzitter dhr. Bos. Deze wordt na een jaar opgevolgd door dhr. Nijhuis.

Foto: Senioren 1 onder leiding van Dhr. Nijhuishistor8

Tevens kreeg EMOS toestemming om gebruik te maken van het sportveld in de Louwstraat. De garage van de familie van den Heuvel mocht gebruikt worden als kleedlokaal en als materialenruimte. In het seizoen 1973-1974 wordt gestart met de zaalcompetitie. De trainingen hiervoor worden gehouden in de Schaijkse gymzaal. In 1975 komt EMOS voor het eerst langs de deuren met bloemen, door jong en oud wordt heel Schaijk bezocht.

Foto: Wedstrijd op het sportveld aan de Louwstraat

Onder leiding van Lambert van Breda wordt senioren 1 in het seizoen 1975-1976 kampioen in de veldcompetitie en promoveert naar de tweede klasse.

Boven, van links naar rechts: Lambert van Breda, Anny Geurts-van Boekel, Maria Geurts van Kessel, Marja van der Heiden, Ineke Kusters- van de Ven, Mieke van de Ven- Appelhof, Jeanne van Breda-van der Heijden, Bertie Lange, Elly van Son.
Zittend: Toos Zwaans, Annie van de Zanden, Marja Appelhof, Willemien Zwaans, Rietje Timmers-Jansen, Marietje van der Linden, Maria Bogers

Derde lustrum 1976-1981
In 1977 krijgt EMOS er een pupillenteam bij. Sindsdien zijn er steeds één of twee pupillenteams geweest. De toenmalige trainer wordt in 1976 de nieuwe voorzitter: Lambert van Breda. De jeugdteams behalen verschillende kampioenschappen. Aspiranten 2 wordt in het seizoen 1978-1979 zelfs veld- en micro-kampioen.
In dit seizoen vindt voor de eerste keer de wildwinterkermis plaats waarmee voortaan jaarlijks de cluckas wordt gespekt. Samen met toerwielerclub “Ons Verzet” is dit een happening op zaterdagavond en zondag de hele dag. Ook is 1978 het eerste jaar dat er een weekend in Schijndel wordt georganiseerd voor de aspiranten. Dat werd zo’n succes dat er vanaf die tijd ieder een jaar met Hemelvaart een kamp is voor de jeugd.

Foto: Wildwinterkermis

Op 2 juni 1979 wordt het nieuwe korfbalveld en de accommodatie achter de sporthal in de Bossestraat geopend. Dit gebeurt door B&W, de voorzitter Lambert van Breda en het honderdste lid Hetty de Vent. In het seizoen 1979-1980 zijn er wederom twee zaalkampioenschappen van senioren 1 en senioren 2. Op het nieuwe veld worden de junioren kampioen. Ook daarna wordt het eerste team kampioen waarmee het meteen ook promoveert naar de 1e klasse.

Foto: Honderdste lid Hetty de Vent

Het 15-jarig jubileum van EMOS wordt op 27 juni 1981 gevierd. Dit valt samen met het kampioenschap van senioren 1 onder leiding van Lambert van Breda. In 1981 ontstaat ook het initiatief om een clubblad te maken. De eerste oprichters van “’t Körfke” zijn Mieke Geurts, Hannie Lips, Trudy van Boekel, Hettie Hendriks en Ria de Vent.

Vierde lustrum 1981-1986
histor12 Jong geleerd is oud gedaan. Dat blijkt uit de prestaties van de jongste speelsters, de pupillen. In het seizoen 1981-1982 worden ze zowel in de zaal als in de veldcompetitie kampioen en in 1982-1983 worden ze nogmaals zaalkampioen. In 1982 wordt voor de eerste keer een familietoernooi georganiseerd door EMOS. Ook heeft het 1ste EMOS-team dat jaar gasten uit Walterswill Zwitserland op bezoek. Hierna wordt nog twee maal een uitwisseling georganiseerd. Eén keer gaat EMOS naar Walterswill en één keer komen de Zwitserse dames weer naar Schaijk.

Foto: Uitwisseling met Walterswill

Voor de junioren is er in 1983 een internationaal toernooi. Deze keer is de korfbalvereniging uit Brügg Zwitserland te gast bij EMOS. In het seizoen 1982-1983 start EMOS met recreantenkorfbal en senioren 2 behaalt nu wel het kampioenschap waar ze het jaar daarvoor al zo dichtbij waren. Hierna worden ze in 1983-1984 zaalkampioen. In 1984 begint Nico Verberkt als hoofdtrainer en in 1984-1985 wordt het eerste team weer veldkampioen.
1985-1986: een grote verandering in het korfbal: het middenvak verdwijnt voor de junioren en de 3e en 2e klasse van de senioren. Aspiranten 2 wordt dit jaar veldkampioen.

Vijfde lustrum 1986-1991
In 1986 stopt Lambert van Breda na een voorzitterschap van 10 jaar. Hij wordt benoemd als erelid. Henk van der Heijden wordt zijn opvolger. In 1987 wordt gestart met het mono-korfbal. In 1986 komt Fred Molleman als hoofdtrainer, na een seizoen opgevolgd door Will Hendriks. Junioren 2 worden in seizoen 1987-1988 veldkampioen.

Foto: Junioren 2 kampioen

Het tweevakskorfbal doet in 1989 ook zijn intrede in de eerste en hogere seniorenklassen. EMOS krijgt dit jaar een nieuwe trainer voor de drie seniorenteams, namelijk Theo van den Boogaard. Senioren 2 wordt dit jaar nog zaalkampioen. Het seizoen 1990-1991 is een veelbewogen seizoen voor EMOS. Henk van der Heijden treedt af als voorzitter en Bernice van Hout volgt hem op. Het midweekkorfbal doen zijn intrede. De kleedlokalen worden verbouwd en eindelijk krijgt EMOS de langverwachte kantine, die zal worden beheerd door Mieke Geurts. Ook gaat het eerste mono-team bij EMOS van start. Dit team bestaat uit Inge van der Heijden, Lieke van der Zanden, Hanneke van der Steen, Carola Manders Kim Kusters en Marcha van Boekel. Senioren 1 en aspiranten 2 worden veldkampioen en het eerste team promoveert naar de overgangsklasse. In juni vieren we dit tezamen met het 25-jarig jubileum van EMOS.

Zesde lustrum 1991-1996
Ook het seizoen 1991-1992 is een jaar waarin EMOS vele kampioenschappen binnen haalt. In de zaal worden de pupillen kampioen.

Foto: Pupillen kampioen

Ook senioren 2 en 3 worden kampioen en promoveren naar de 2e en 3e klasse. Op het veld worden de mono’s met 3 teams 1e en gedeelde 2e. Dit is een prima resultaat.

Foto: Senioren 3 kampioen

25 juni 1992 werd een zwarte dag in de EMOS-geschiedenis door het plotselinge overlijden van Astrid van Hout.

Dit stond er in ’t Körfke:

Het was voor iedereen een schok te horen dat op 25 juni 1992 Astrid plotseling is overleden. 18 jaar jong. Korfbal nam een belangrijke plaats in in haar leven. Ze was speelster van het tweede team. Mede door haar inzet en enthousiasme werden ze dit jaar zaalkampioen. Tevens was Astrid al jarenlang trainster en begeleidster van jeugdleden. Dit seizoen bracht ze samen met Annemarie de pupillen zowel in de zaal als op het veld tot kampioenschap. Bij andere activiteiten van de club konden we ook altijd een beroep op Astrid doen. Op deze wijze heeft ze veel bijgedragen aan onze vereniging.

In het seizoen 1992-1993 mag EMOS haar 150e lid welkom heten: Eefke Rovers

In de loop van het seizoen ‘93/’94 wordt de NDKB samengevoegd met de KNKV. De afdeling waar EMOS in speelt gaat verder onder de naam “Nieuw Zuid”. Met ingang van het seizoen 1993-1994 volgt Anita van de Berg Theo van de Boogaard op als trainer. Daarna wordt senioren 2 kampioen en promoveren ze na een beslissingswedstrijd naar de tweede klasse. Ook junioren 1 en mono’s 1 en 2 worden dit jaar zaalkampioen.

Foto: Mono’s 1 kampioen

EMOS doet in 1994 mee aan de Albert Heijn-clubactie om de clubkas te spekken. In oktober wordt in de bestuursvergadering gemeld dat de vlag van EMOS helaas is verwassen. Per 1 augustus 1995 verandert de samenstelling van het bestuur: Mieke Geurts wordt voorzitter. Mono’s 2 worden ook dit jaar kampioen.

Zevende lustrum 1996-2001
In 1995-1996 is een jaar met veel kampioenen. In de zaal senioren 3 en het midweekteam kampioen en op het veld pupillen 1 Nederlands kampioen! Verder promoveren de junioren naar de hoofdklasse en worden ook mono’s 2 kampioen. Het 30-jarig bestaan valt letterlijk in het water door een heuse wolkbreuk boven Schaijk maar door vele helpende handen en de mogelijkheden die EMOS kreeg van de Piramide werd het toch een leuk feest.

Foto: pupillen 1 Nederlands kampioen 1996

In 1997 wordt senioren 1 kampioen in de zaal op het veld onder leiding van trainer Harrie van de Geld. In dit jaar is voor de 19e keer de wildwinterkermis. In 1997 wordt de jeugdcommissie opgestart, en neemt EMOS deel aan de SUPER-spaaractie voor clubs: 800 gulden wordt er bij elkaar gespaard. Ook wordt in dit seizoen Mieke Geurts sportvrouw Landerd 1996 en Leonie van der Heijden wordt benoemd tot erelid.

Foto: Junioren Nederlands kampioen

Met ingang van het seizoen 1997-1998 wordt Theo van der Steen voorzitter. In juni 1998 worden de senioren 1 en junioren A1 veldkampioen en de Aspiranten C1 zaalkampioen. Ook de daaropvolgende seizoenen zijn er weer vele kampioenschappen te vieren. In 1998-1999 worden de aspiranten C2 zaalkampioen en junioren A1 en de welpen op het veld. In 1999-2000 worden de welpen en de A1 veldkampioen. De B1 (aspiranten) worden zaalkampioen. De A1 wordt zelfs Nederlands kampioen!

Foto: Senioren 1 zaalkampioen

Achtste lustrum 2001-2006
In april 2001 ontvangt Mieke Geurts uit handen vanhistor22 toenmalig burgemeester Kooijmans een koninklijke onderscheiding. Ze wordt lid in de orde van Oranje Nassau. Door de MKZ-crisis wordt dit jaar de eier-actie afgelast; een financiële tegenvaller voor EMOS. 2000-2001 is een succesvol jaar voor EMOS. Senioren 1 wordt kampioen en junioren 1 wordt Nederlands kampioen in de zaal én op het veld. Ook de welpen presteren het om zowel in de zaal als op het veld kampioen te worden. Aspiranten B1 worden veldkampioen.
In het najaar van 2001 wordt een start gemaakt met het opknappen van de kantine, de kleedlokalen en de douches. Ook krijgt de accommodatie een schilderbeurt. Dit alles gebeurt m.b.v vrijwilligers. De gemeente neemt de
neemt de materiaalkosten voor haar rekening.

Foto: Welpen 1 kampioen

In februari 2002 doet EMOS een noodoproep voor nieuwe bestuursleden. Een crisis in het bestaan van EMOS dreigt wanneer het in eerste instantie niet lijkt te lukken om het bestuur aan te vullen. Ondertussen vieren pupillen E1 nog een kampioenschap. In juli 2002 wordt Annemarie Kouwenberg de nieuwe voorzitter van EMOS. In mei 2003 wordt het veld na het seizoen verplaatst naar het handbalveld. Het bestuur is in gesprek met de gemeente over de accommodatie. In april 2003 is het bestuur wederom in gesprek met de gemeente, dit keer over de eventuele komst van de basisschool op het EMOS-terrein. En er zijn weer een aantal kampioenschappen te vierehistor23n. In april 2003 wordt de C1 zaalkampioen. Op het veld zijn senioren 1, junioren A2, aspiranten B1 en pupillen D1 kampioen.

Welpen 1 en aspiranten B2 worden in het seizoen 2004-2005 zaalkampioen. In hetzelfde seizoen heeft Emos maar liefst zeven veldkampioenen, namelijk welpen 1, senioren 2, junioren A2, pupillen F1, en de aspirantenteams B1, C1 en B2. De A1 wordt net zoals in 2000 Nederlands kampioen.
In seizoen 2005-2006 zijn er ook nog kampioenschappen gevierd. Veldkampioenschappen waren er voor senioren 2 en de E1. In de zaal zijn de welpen kampioen geworden samen met de E1.

Foto: Pupillen E1 kampioen