• Gepubliceerd in Historie

Ieder jaar staat er na afloop van het reguliere voetbalseizoen van DAW een historisch toernooi op het programma: het Ontspanningstoernooi. Het toernooi werd voor het eerst georganiseerd na afloop van het seizoen ’86-’87.

Het Ontspanningstoernooi was oorspronkelijk bedoeld voor groepen voetballers en voetbalsters die normaal gesproken deze sport niet beoefenen. Het toernooi bood dus vermaak aan families, buurt- en straatverenigingen, bedrijven, carnavalsverenigingen en zusterverenigingen. Café-elftallen en zomeravondelftallen waren door deze regel uitgesloten van deelname. Zij voetbalden namelijk al het hele jaar samen. Vandaag de dag wordt er in zeventallen gespeeld, maar dit was van 1987 tot en met 1996 niet het geval. De deelnemende teams bestonden toen nog uit elf spelers, met heuse criteria waaraan een team moest voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat per team maximaal zeven actieve DAW-ers mochten deelnemen. Later werd dit uitgebreid naar negen.

Het toernooi groeide in de loop der jaren uit tot een druk bezet toernooi. Tot halverwege de jaren negentig maakte ook het touwtrekken onderdeel uit van het toernooi. In de eerste jaren was de organisatie in handen van de jeugdafdeling van DAW. Het toernooi staat heden ten dagen nog steeds op het programma en is daarom een belangrijke activiteit van DAW. De organisatie ligt vandaag de dag bij de Activiteitencommissie.

In 1998 werd de naam Piet Lange (25 april 1942 – 20 december 1996) aan het Ontspanningstoernooi verbonden. Uit respect voor Piet Lange en zijn verdiensten voor DAW werd vanaf dat moment gespeeld om de Piet Lange-bokaal. 

Winnaars Ontspanningstoernooi:
1987 De Houtsmurven
1988 Gruts Grei 2
1989 De Dorstvlegels
1990 Familie Lange
1991 Familie Van der Venne
1992 Gedurig Wispelturig
1993 Gruts Grei
1994 Novenant
1995 De Dorstvlegels / Olling Doll
1996 De Dorstvlegels
1997 De Dorstvlegels
1998 Môi Geklôi
1999 De Dorstvlegels
2000 De Dorstvlegels
2001 Willy’s Bunch
2002 Ut Wûrd Wà
2003 De Durdouwers
2004 FC Landerd
2005 KNX Van der Heijden
2006 niet gespeeld
2007 Ge Wit Oit Noit
2008 De Patjakkers
2009 Ge Wit Oit Noit
2010 Ge Wit Oit Noit
2011 Kantinevereniging Gezelligheid kent geen tijd
2012 De Patjakkers
2013 Goei Toei
2014 Heeschie’s koorknaapjes
2015 Ge Wit Oit Noit