• Gepubliceerd in Historie

In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenaantal sinds de oprichting in 1939 weergegeven. Na een piek in 1983 (590 leden) is het aantal leden afgenomen tot 450 in 1993. Daarna is het aantal leden geleidelijk weer gestegen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2006 is het 750e lid van DAW gepresenteerd. De groei van de laatste jaren zette zich daarna verder voort en tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2010 werd bekend gemaakt dat het ledenaantal is gegroeid naar 900. De groei ging daarna onverminderd door, in oktober 2013 was het aantal leden alweer gestegen tot 978. Tijdens het 75-jarig jubileum in augustus 2014 werd kabouter Kees Aarts als 1000e DAW-lid gepresenteerd. In november 2014 was het ledenaantal verder gestegen tot 1014.

In 2015 lijkt er een einde te komen aan de jarenlange groei, eind november 2015 was het aantal leden gedaald tot 1003.

Leden 2015